Raporty bieżące i okresowe

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2022-2023. (Change in the date of publication of yearly financial report for the financial year 2022/2023).

Raport bieżący nr 6/2023 Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 03.10.2022 roku oraz raportu 5/2023 z dnia 28.09.2023, informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2022-2023, którego publikacja przewidziana była na dzień ...

2023-10-06T10:03:59+02:005 października 2023, 19:27|Raporty bieżące|

Korekta raportu 13/2022 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2022/2023. (Correction of the report no. 13/2022. The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2022/2023).

Raport bieżący nr 5/2023 W nawiązaniu do raportu 13/2022 z dnia 3 października 2022 roku dot. harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2022/2023r. Investment Friends SE przekazuje nowy termin publikacji raportu jednostkowego za rok obrotowy 2022-2023. Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2022-2023 nastąpi w dniu 06-10.2023 r. _piątek_ With ...

2023-09-29T12:19:48+02:0028 września 2023, 20:08|Raporty bieżące|

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport bieżący nr 4/2023 Zarząd spółki Investment Friends SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii ["Spółka", "Emitent"] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 29.06.2023 roku na adres e-mail Spółki wpłynęło zawiadomienie w wykonaniu art. 69 Ustawy ...

2023-06-29T21:50:56+02:0029 czerwca 2023, 21:05|Raporty bieżące|

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 21.06.2023 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 21/6/2023.)

Raport bieżący nr 3/2023 Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 21 czerwca 2023 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS SE _dalej "Spółka"_, Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod ...

2023-06-21T21:32:33+02:0021 czerwca 2023, 17:55|Raporty bieżące|

Korekta raportu nr 1/2023 – sprostowanie omyłki pisarskiej

Raport bieżący nr 2/2023 Zarząd Investment Friends SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii, nawiązując do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 24 maja 2023 roku prostuje omyłkę pisarską zawartą w raporcie odnośnie daty zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlantis ...

2023-05-26T09:18:51+02:0025 maja 2023, 18:14|Raporty bieżące|

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Investment Friends SE. (Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE)

Raport bieżący nr 1/2023 Zarząd Investment Friends SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.06.2021 r. _środa_ na godzinę 15:00 _początek rejestracji godz. 14:30_ które odbędzie się w Płocku przy ul. ...

2023-05-25T09:31:13+02:0024 maja 2023, 19:31|Raporty bieżące|

Informacja o rozliczeniu zobowiązań Emitenta wnikających z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.04.2022 r. (Information on the settlement of the Issuer’s liabilities resulting from the resolution of the Extraordinary General Meeting of 19/04/2022).

Raport bieżący nr 14/2022 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie _Spółka , Emitent_ informuje, że w dniu 1 grudnia 2022 r. wystąpiły przesłanki o których mowa § 361. punkt 1 oraz punkt 2 estońskiego Kodeksu Handlowego umożliwiające wypłatę należności na rzecz Akcjonariuszy w związku z obniżeniem kapitału zakładowego ...

2022-12-02T09:16:22+01:001 grudnia 2022, 17:38|Raporty bieżące|