Raporty bieżące i okresowe

Rejestracja zmian w Statucie Spółki (Registration of amendments to the Articles of Association)

Raport bieżący nr 8/2022 Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 27.05.2022 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19.04.2022 roku. W związku z powyższym aktualne ...

2022-05-28T14:29:45+02:0027 maja 2022, 17:05|Raporty bieżące|

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 19.04.2022 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 19/04/2022.)

Raport bieżący nr 7/2022 Zarząd Spółki Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862 niniejszym informuje, iż w dniu 19.04.2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz - spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 ...

2022-04-20T12:05:39+02:0019 kwietnia 2022, 17:14|Raporty bieżące|

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 04.04.2022 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 4/04/2022.)

Raport bieżący nr 6/2022 Zarząd Spółki Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862 niniejszym informuje, iż w dniu 04.04.2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz - spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 ...

2022-04-04T18:23:15+02:004 kwietnia 2022, 17:22|Raporty bieżące|

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE

Raport bieżący nr 5/2022 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE kod rejestru: 14617862 z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.04.2022 r. wtorek na godzinę 12:00 początek rejestracji ...

2022-03-29T22:20:06+02:0028 marca 2022, 18:11|Raporty bieżące|

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE)

Raport bieżący nr 4/2022 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4.04.2022 r. _poniedziałek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. ...

2022-03-11T15:19:25+01:0011 marca 2022, 14:50|Raporty bieżące|

Raport półroczny P 2021

Raport półroczny P 2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EURO Sześć miesięcy zakończone 31 grudnia Sześć miesięcy zakończone 31 grudnia 2021 2020 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 45 45 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 35 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 39 35 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności ...

2022-02-23T08:37:37+01:0022 lutego 2022, 17:15|Raporty okresowe|

Informacja o pośrednim zmniejszeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w spółce Investment Friends SE. (Information on indirect decrease in ownership in Investment Friends SE).

Raport bieżący nr 2/2022 Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia informuje, iż w dniu 09.01.2022 r, otrzymał od udziałowca spółki PATRO INVEST OÜ -kod rejestracyjny w estońskim rejestrze przedsiębiorców- 14381342 zawiadomienie o pośrednim zmniejszeniu zaangażowania w ...

2022-01-10T10:46:38+01:009 stycznia 2022, 23:06|Raporty bieżące|