Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2022/2023)

3 października 2022, 17:48|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 13/2022

Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022/2023.
Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2022 i 2023 w następujących datach:
Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2022-2023 publikacja nastąpi w dniu 25.11.2022 r.
Jednostkowy raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022-2023 publikacja nastąpi w dniu 22.02.2023 r.
Jednostkowy raport za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2022-2023 publikacja nastąpi w dniu 28.04.2023 r.
Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022-2023 publikacja nastąpi w dniu 30.09.2023r.
Jednocześnie Zarząd Investment Friends SE informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

The Management Board of Investment Friends SE based in Tallinn hereby presents the dates of publication of periodic reports in 2022/2023.
Quarterly reports will be published by the Company in 2022 and in 2023 on the following dates:
The separate financial statements for the first 3 months of financial year 2022-2023 will be published on 25.11.2022.
The separate financial statements for the first half of the financial year 2022-2023 will be published on 22.02.2023.
The separate financial statements for the first 9 months of financial year 2022-2023 will be published on 28.04.2023.
The separate annual financial statements for the financial year 2022-2023 will be published on 30.09.2023.
At the same time, the Management Board of Investment Friend SE informs that possible changes to the dates of submitting periodic reports will be announced in the form of a current report.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu

Korekta raportu 11/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2021/2022. (Correction of the report no. 11/2021 The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2021/2022).

29 sierpnia 2022, 17:57|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 11/2022

W nawiązaniu do raportu 11/2021 z dnia 11 października 2021 roku dot. Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021/2022r. Investment Friends SE przekazuje nowy termin publikacji raportu jednostkowego za rok obrotowy 2021-2022.
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2021-2022 nastąpi w dniu 30.09.2022 r. _ piątek_

With regard to the current report no 11/2021 of 11/10/2021 concerning the schedule of publication of the periodic reports in 2021-2022, Investment Friends SE informs about the new date of publication of the separate report for the financial year 2021-2022.

Publication of the separate annual report for the financial year 2021-2022 will take place on 30/09/2022 _Friday_.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2021/2022)

11 października 2021, 17:17|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 11/2021

Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021/2022.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2021 i 2022 w następujących datach:
Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021-2022 publikacja nastąpi w dniu 25.11.2021 r.
Jednostkowy raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2021-2022 publikacja nastąpi w dniu 22.02.2022 r.
Jednostkowy raport za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2021-2022 publikacja nastąpi w dniu 29.04.2022 r.
Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021-2022 publikacja nastąpi w dniu 31.08.2022r.

Jednocześnie Zarząd Investment Friends SE informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.The Management

Board of Investment Friends SE based in Tallinn hereby presents the dates of publication of periodic reports in 2021/2022.

Quarterly reports will be published by the Company in 2021 and in 2022 on the following dates:
The separate financial statements for the first 3 months of financial year 2021-2022 will be published on 25.11.2021.
The separate financial statements for the first half of the financial year 2021-2022 will be published on 22.02.2022.
The separate financial statements for the first 9 months of financial year 2021-2022 will be published on 29.04.2022.
The separate annual financial statements for the financial year 2021-2022 will be published on 31.08.2022.

At the same time, the Management Board of Investment Friends SE informs that possible changes to the dates of submitting periodic reports will be announced in the form of a current report.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu