Raport kwartalny Q 3/2021

Raport kwartalny Q 3/2021 Załączniki: Raport_III_kwartal_2021 REPORT_III_Q_2021 Osoba reprezentująca Spółkę: Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu

2022-04-30T19:08:17+02:0029 kwietnia 2022, 21:22|Raporty okresowe|

Raport półroczny P 2021

Raport półroczny P 2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EURO Sześć miesięcy zakończone 31 grudnia Sześć miesięcy zakończone 31 grudnia 2021 2020 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 45 45 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 35 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 39 35 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności ...

2022-02-23T08:37:37+01:0022 lutego 2022, 17:15|Raporty okresowe|

Raport kwartalny Q 1/2021

Raport kwartalny Q 1/2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 23 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 20 18 III. Zysk ...

2021-11-20T14:54:44+01:0019 listopada 2021, 17:16|Raporty okresowe|

Raport kwartalny SA-Q 3/2019

Raport kwartalny SA-Q 3/2019 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 163 181 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -55 34 III. Zysk ...

2020-01-21T15:17:16+01:0010 stycznia 2020, 17:03|Raporty okresowe|