Raporty okresowe

Raport półroczny P 2021

Raport półroczny P 2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EURO Sześć miesięcy zakończone 31 grudnia Sześć miesięcy zakończone 31 grudnia 2021 2020 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 45 45 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 35 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 39 35 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności ...

2022-02-23T08:37:37+01:0022 lutego 2022, 17:15|Raporty okresowe|

Raport kwartalny Q 1/2021

Raport kwartalny Q 1/2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 23 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 20 18 III. Zysk ...

2021-11-20T14:54:44+01:0019 listopada 2021, 17:16|Raporty okresowe|

Raport roczny R (na dzień 30 czerwca 2021 roku za okres od 01.07.2020 do 30.06.2021)

Raport roczny R (na dzień 30 czerwca 2021 roku za okres od 01.07.2020 do 30.06.2021) WYBRANE DANE FINANSOWE: Wybrane dane finansowe Rok 01.07.2020r. 30.06.2021r. w tys. EUR Rok 01.01.2020r. 30.06.2020r. w tys. EUR Przychody z odsetek 89 207 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 71 225 Zysk (strata) 66 190 Zysk ...

2021-10-08T19:15:50+02:008 października 2021, 17:21|Raporty okresowe|