O Spółce

HISTORIA SPÓŁKI

Spółka Akcyjna zarejestrowana została w marcu 1997 roku w Sądzie Rejonowym V Wydział Gospodarczy w Sieradzu. Założycielami Spółki były osoby fizyczne. Profilem działalności Spółki była produkcja, montaż, sprzedaż stolarki okiennej i akcesoriów okiennych. Dnia 28 maja 2007 roku BUDVAR Centrum S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

W 2014 roku nastąpił szereg istotnych zmian w Spółce. W dniu 09.06.2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawach zmiany siedziby oraz nazwy Spółki na INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku. Zmiana nazwy oraz nowej siedziby Spółki została zarejestrowana w KRS w dniu 30 lipca 2014 roku. Od 2014 roku strategia rozwoju Spółki Investment Friends S.A. opiera się w dużej mierze na podejmowaniu działań mających na celu umocnienie jej pozycji w branży inwestycji finansowych.

W dniu 26.02.2018r. nastąpiła rejestracji połączenia INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku ze spółką INVESTMENT FRIENDS1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie. W wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie połączenia Emitent przyjął formę prawną Spółki Europejskiej i działał pod firmą INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000720290.

W dniu 30.11.2018r. właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych (Ariregister) dokonał rejestracji przeniesienia statutowej siedziby Emitenta do Estonii. Aktualną siedzibą Spółki jest: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia.

Nasi partnerzy

Nasz sukces nie byłby możliwy bez naszych partnerów. Dzięki współpracy opartej na partnerstwie, wspólnie możemy osiągnąć więcej.

Atlantis SE
FON SE
ELKOP SE
Investment Friends Capital SE
Stowarzyszenie Inwestorów Giełdowych