Liczba akcji

% akcji

Liczba głosów

% głosów

Patro Invest OÜ Pozostali
Liczba akcji: 53 506 344 27 493 656
Procent akcji [%]: 66.06% 33.94%
Liczba głosów: 53 506 344 27 493 656
Procent głosów [%]: 66.06% 33.94%
  • Data aktualizacji akcjonariatu: 9 stycznia 2022

  • Liczba wyemitowanych akcji: 81 000 000 szt.
  • Kapitał: 8 100 000 EURO