Liczba akcji

% akcji

Liczba głosów

% głosów

  Patro Invest OÜ Pozostali
Liczba akcji: 2 521 824 1 528 176
Procent akcji [%]: 62,27% 37,73%
Liczba głosów: 2 521 824 1 528 176
Procent głosów [%]: 62,27% 37,73%
  • Data aktualizacji akcjonariatu: 30.08.2022

  • Liczba wyemitowanych akcji: 4 050 000 szt.

  • Kapitał: 405 000 EURO