Dokument informacyjny

Dokument zawierający informacje na temat liczby i charakteru akcji oraz przesłanek i szczegółów przydziału akcji INVESTMENT FRIENDS SE wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Rocznego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 stycznia 2024r.

Raport