Raporty bieżące

Rejestracja zmian w Statucie Spółki – Emisja Bonusowa. (Registration of amendments to the Articles of Association – Bonus Issue).

Raport bieżący nr 3/2024 Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 30.01.2024 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Investment Friends SE wynikającego z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11.01.2024 roku. W ...

2024-01-30T13:32:17+01:0030 stycznia 2024, 10:48|Raporty bieżące|

Publikacja Dokumentu Informacyjnego. (Publication of the Information Document.)

Raport bieżący nr 2/2024 W związku z przegłosowaną emisją bonusową akcji _ang. bonus issue_ o której mowa w Uchwale nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 11 stycznia 2024 roku Zarząd Spółki Investment Friends SE w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 ...

2024-01-11T20:23:51+01:0011 stycznia 2024, 17:42|Raporty bieżące|

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE.)

Raport bieżący nr 1/2024 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876. Zarząd Investment Friends SE _"Spółka", "Emitent"_ przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 11.01.2024 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie _"ZWZ"_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Rejonowego w Tartu z dnia ...

2024-01-11T20:19:27+01:0011 stycznia 2024, 17:27|Raporty bieżące|

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Investment Friends SE. (Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE)

Raport bieżący nr 8/2023 Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11.01.2024 r. _czwartek_ na godzinę 10:00 _początek ...

2023-12-20T18:33:00+01:0020 grudnia 2023, 17:06|Raporty bieżące|

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2023/2024).

Raport bieżący nr 7/2023 Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023/2024. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2023 i 2024 w następujących datach: Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2023-2024 publikacja nastąpi w dniu 24.11.2023 ...

2023-10-18T11:07:29+02:0017 października 2023, 17:24|Raporty bieżące|

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2022-2023. (Change in the date of publication of yearly financial report for the financial year 2022/2023).

Raport bieżący nr 6/2023 Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 03.10.2022 roku oraz raportu 5/2023 z dnia 28.09.2023, informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2022-2023, którego publikacja przewidziana była na dzień ...

2023-10-06T10:03:59+02:005 października 2023, 19:27|Raporty bieżące|

Korekta raportu 13/2022 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2022/2023. (Correction of the report no. 13/2022. The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2022/2023).

Raport bieżący nr 5/2023 W nawiązaniu do raportu 13/2022 z dnia 3 października 2022 roku dot. harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2022/2023r. Investment Friends SE przekazuje nowy termin publikacji raportu jednostkowego za rok obrotowy 2022-2023. Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2022-2023 nastąpi w dniu 06-10.2023 r. _piątek_ With ...

2023-09-29T12:19:48+02:0028 września 2023, 20:08|Raporty bieżące|

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport bieżący nr 4/2023 Zarząd spółki Investment Friends SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii ["Spółka", "Emitent"] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 29.06.2023 roku na adres e-mail Spółki wpłynęło zawiadomienie w wykonaniu art. 69 Ustawy ...

2023-06-29T21:50:56+02:0029 czerwca 2023, 21:05|Raporty bieżące|

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 21.06.2023 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 21/6/2023.)

Raport bieżący nr 3/2023 Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 21 czerwca 2023 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS SE _dalej "Spółka"_, Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod ...

2023-06-21T21:32:33+02:0021 czerwca 2023, 17:55|Raporty bieżące|

Korekta raportu nr 1/2023 – sprostowanie omyłki pisarskiej

Raport bieżący nr 2/2023 Zarząd Investment Friends SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii, nawiązując do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 24 maja 2023 roku prostuje omyłkę pisarską zawartą w raporcie odnośnie daty zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlantis ...

2023-05-26T09:18:51+02:0025 maja 2023, 18:14|Raporty bieżące|