28 września 2023, 20:08|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 5/2023

W nawiązaniu do raportu 13/2022 z dnia 3 października 2022 roku dot. harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2022/2023r. Investment Friends SE przekazuje nowy termin publikacji raportu jednostkowego za rok obrotowy 2022-2023.
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2022-2023 nastąpi w dniu 06-10.2023 r. _piątek_

With regard to the current report no 13/2022 of 3/10/2022 concerning the schedule of publication of the periodic reports in 2022-2023, Investment Friends SE informs about the new date of publication of the separate report for the financial year 2022-2023.
Publication of the separate annual report for the financial year 2022-2023 will take place on 06/10/2023 _Friday_.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Członek Zarządu