29 sierpnia 2022, 17:57|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 11/2022

W nawiązaniu do raportu 11/2021 z dnia 11 października 2021 roku dot. Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021/2022r. Investment Friends SE przekazuje nowy termin publikacji raportu jednostkowego za rok obrotowy 2021-2022.
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2021-2022 nastąpi w dniu 30.09.2022 r. _ piątek_

With regard to the current report no 11/2021 of 11/10/2021 concerning the schedule of publication of the periodic reports in 2021-2022, Investment Friends SE informs about the new date of publication of the separate report for the financial year 2021-2022.

Publication of the separate annual report for the financial year 2021-2022 will take place on 30/09/2022 _Friday_.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu