29 czerwca 2023, 21:05|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 4/2023

Zarząd spółki Investment Friends SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii [“Spółka”, “Emitent”] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 29.06.2023 roku na adres e-mail Spółki wpłynęło zawiadomienie w wykonaniu art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej.

Emitent posiadając siedzibę Spółki w Estonii oraz podlegając obowiązkom określonym w § 185 Estońskiej ustawy o rynku papierów wartościowych zdecydował jednak o publikacji treści otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Członek Zarządu