22 lutego 2023, 17:32|Raporty okresowe|

Raport półroczny P 2022

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Członek Zarządu