29 czerwca 2018, 17:35|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 39/2018

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy , które odbyło się po przerwie w dniu 29.06.2018 r.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu