27 kwietnia 2018, 18:28|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 24/2018

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 30.05.2018 r. na godzinę 14.30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.
Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE informuje, że dodatkowe materiały informacyjne tj: Sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, będą zamieszczone na stronie internetowej Emitenta www.ifsa.pl w zakładce Walne Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu