31 marca 2017, 18:17|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 23/2017

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 27.04.2017 r. na godzinę 14.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd spółki Investment Friends S.A. informuje, iż na stronie internetowej spółki pod adresem www.ifsa.pl sekcji Walne Zgromadzenie w materiałach udostępnionych przez Emitenta w związku ze zwołaniem na dzień 27.04.2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowane zostały również następujące materiały:

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu