25 sierpnia 2022, 18:17|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 10/2022

Zarząd Spółki Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862 niniejszym informuje, iż w dniu 25.08.2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Na Walnym Zgromadzeniu obecnych było trzech akcjonariuszy
– spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Członka Zarządu Pana Damiana Patrowicza uprawniony do oddania głosów z 2 522 824 akcji stanowiących 82,02 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
– Pan Damian Patrowicz uprawniony do oddania głosów z 450 000 akcji stanowiących 14,60 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
– Pan Marian Ambrochowicz uprawniony do oddania głosów z 104 000 akcji stanowiących 3,38 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd spółki Investment Friends SE przekazuje pełną treść protokołu z odbytego w dniu 25.08.2022r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

The Management Board of Investment Friends SE headquartered in Tallinn, registry code: 14617862, hereby informs that on 25/08/2022 there was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.
Three shareholders were present at the General Meeting:
– Patro Invest OÜ headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz holding 2 522 824 shares of the Company which represents 82,02 % of votes at the General Meeting
– Mr. Damian Patrowicz entitled to cast votes from 450 000 shares representing 14.60% of votes at the General Meeting.
– Mr. Marian Ambrochowicz authorized to cast votes from 104 000 shares representing 3.38% of votes at the General Meeting.
The Management Board of Investment Friends SE publishes the full text of the protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 25/08/2022 as an attachment to this report.

Załączniki:

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu