29 czerwca 2015, 19:17|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 33/2015

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29.06.2015 roku.

Załącznik: