19 kwietnia 2022, 17:14|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 7/2022

Zarząd Spółki Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862 niniejszym informuje, iż w dniu 19.04.2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Członka Zarządu Pana Damiana Patrowicza uprawniony do oddania głosów z 53 956 344 akcji stanowiących 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd spółki Investment Friends SE przekazuje pełną treść protokołu z odbytego w dniu 19.04.2022r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

The Management Board of Investment Friends SE headquartered in Tallinn, registry code: 14617862, hereby informs that on 19/04/2022 there was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.
There was one Shareholder present at the Meeting – Patro Invest OÜ headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz holding 53 956 344 shares of the Company which represents 100 % of votes at the General Meeting.

The Management Board of Investment Friends SE publishes the full text of the protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 19/04/2022 as an attachment to this report.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu