18 stycznia 2022, 16:31|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 3/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 3 grudnia 2021 Zarząd Spółki Investment Friends SE publikuje Suplement nr 1 do Dokumentu Informacyjnego którym mowa w art. 1 pkt 5 ust. g_ ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY _UE_ 2017/1129.

In reference to the current report No. 14/2021 of December 3, 2021, the Management Board of Investment Friends SE publishes the Supplement No. 1 to the Information Document referred to in Art. 1 point 5 sec. g_ REGULATION _EU_ 2017/1129 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu