7 czerwca 2019, 17:22|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 30/2019

Dnia 7 czerwca 2019 roku r. o godzinie 10:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS SE, estoński kod rejestrowy 14617862, z siedzibą przy Tornimäe tn 5, NHarju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10145, Estonia.

Obecny był tylko jeden Akcjonariusz Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, posiadający 3.077.250 akcji, stanowiących 34,19% udziału w kapitale zakładowym, w związku z powyższym nie można było podjąć uchwał objętych porządkiem obrad, ponieważ minimalne kworum wynosi 50% kapitału zakładowego.
W związku z tym w najbliższym czasie Zarząd zwoła kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które będzie mogło się odbyć niezależnie od ilości akcji na nim
reprezentowanych.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE registered in the Estonian Commercial Register under number: 14617862, headquartered at Tornimäe tn 5, NHarju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10145, Estonia was held on 7/06/2019 at 10:00 in Płock on Padlewskiego Street 18C, 09-402, Płock.

There was only one Shareholder Patro Invest OÜ headquartered in Tallinn, holding 3.077.250 shares, representing 34.19% of the share capital of INVESTMENT FRIENDS SE therefore the resolutions included in the agenda could not be adopted because the minimum quorum amounts to 50% of the share capital. Therefore, in the near future, the Management Board will convene another General Meeting of Shareholders, which will be held regardless of the number of shares represented on it.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu