15 maja 2019, 13:08|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 22/2019

Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 13 maja 2019 r. nie odbyło z się z uwagi na brak zarejestrowanych Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS SE _registry code: 14617862_ headquartered in Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia informs that Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on 13 May 2019 was not held because of the fact that there was no registered Shareholders who have been entitled to participarte in the Extraordinary General Meeting.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu