9 maja 2019, 17:04|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 20/2019

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 9.05.2019r. podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach. Inne uchwały w dniu 9.05.2019r nie zostały podjęte. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 17 maja 2019r. o godzinie 10.00.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS SE based in Tallinn hereby informs that the Extraordinary General Meeting convened on 9/05/2019 adopted a resolution to announce a break in the session. Other resolutions on 9/05/2019 were not adopted. The deliberations of the Extraordinary General Meeting will be resumed on 17/05/2019 at 10.00.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu