5 kwietnia 2019, 13:33|Raporty bieżące|

Raport bieżący nr 11/2019

Dnia 05.04.2019 roku r. o godzinie 12:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE, estoński kod rejestrowy 14617862, z siedzibą przy Narva mnt 5, 10117 Tallin, Estonia.
Obecny był tylko jeden Akcjonariusz Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, posiadający 3 077 250 akcji, stanowiących 34,19 % udziału w kapitale zakładowym, w związku z powyższym nie można było podjąć uchwał objętych porządkiem obrad, ponieważ minimalne kworum wynosi 50% kapitału zakładowego. W związku z tym, w najbliższym czasie Zarząd zwoła kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które będzie mogło podjąć uchwały niezależnie od ilości akcji na nim reprezentowanych.

On 5 April 2019 at 12:00 in Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE headquartered in Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia, registry code: 14617862. There was only one Shareholder present – Patro Invest OÜ headquartered in Tallinn who holds 3 077 250 shares, representing 34,19% of the share capital. Therefore, it was impossible to adopt resolutions included in the agenda of the Meeting because the minimum quorum is 50% of the share capital. With regard to this, the Management Board will convene another General Meeting in the near future, which will be able to adopt resolutions regardless to the number of shares represented at the Meeting.

Podstawa prawna
Inne uregulowania.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu