Walne Zgromadzenie

NWZA / ZWZA

Nadchodzące Walne Zgromadzenia

NWZA 05.04.2019 r. (godz. 12:00)
Raport bieżący nr 6/2019

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _kod rejestru: 14617862_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5.04.2019 r. _piątek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE _corporate ID code:14617862_, registered address: Narva mnt 5, Tallinn, Harju county, 10117, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 5 April 2019, Friday; time – 12:00 _registration starts at 11:30_. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report.

Załączniki:

Archiwalne Walne Zgromadzenia

NWZA 19.11.2018 r.
Raport bieżący nr 45/2018

Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 19.11.2018 r. na godzinę 14:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:


Wniosek akcjonariusza zawierający projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 listopada 2018 roku.

Raport bieżący nr 46/2018

Załączniki:


Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19.11.2018r. Ogłoszenie przerwy w obradach.

Raport bieżący nr 47/2018

Załączniki:


Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego po przerwie w dniu 27.11.2018r. Ogłoszenie przerwy w obradach.

Raport bieżący nr 50/2018

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w załączniku raportu przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się po ogłoszonej przerwie w dniu 27.11.2018r. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 03.12.2018r. do godziny 15:30.

Załączniki:


Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego po przerwie w dniu 03.12.2018r.

Raport bieżący nr 53/2018

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które kontynuowało obrady po ogłoszonej przerwie w dniu 03.12.2018r.

Załączniki:

ZWZA 30.05.2018 r. -

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.05.2018 r.:
Raport bieżący nr 24/2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.05.2018 r.:
Raport bieżący nr 31/2018

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się po przerwie w dniu 29.06.2018 r.:
Raport bieżący nr 39/2018

Załączniki:

NWZA 03.01.2018 r.
Raport bieżący nr 71/2017

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 03.01.2018 r. na godzinę 14:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie i projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Statut Investment Friends S.A. Statut Spółki Europejskiej Opinia RN Uchwały podjęte
NWZA 12.07.2017 r.
Raport bieżący nr 39/2017

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 12.07.2017 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Uchwały podjęte na NWZA w dniu 12.07.2017r.
ZWZA 27.04.2017 r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 27.04.2017 r. na godzinę 14.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Opinia R.N. w sprawie projektów uchwał Sprawozdanie R.N. z jej działalności w roku 2016 Sprawozdanie R.N. z oceny Spr. Finansowego i Spr. Zarządu Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Investment Friends S.A. w dniu 27.04.2017 roku. Raport bieżący nr 26/2017

Pobierz pliki:

Uchwały podjęte
ZWZA 29.04.2016r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29.04.2016 r. na godzinę 12:15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c.

Pobierz pliki:

Protokół Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Opinia R.N. w sprawie projektów uchwał Sprawozdanie R.N. z jej działalności w roku 2015 Sprawozdanie R.N. z oceny Spr. Finansowego i Spr. Zarządu Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów
NWZA 01.12.2015r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 21.12.2015 roku.

Protokół NWZA 21.12.2015 r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 grudnia 2015 roku podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 21 grudnia 2015 roku do godziny 13:00.

Treść uchwał podjętych w dniu 01.12.2015 r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia, że w dniu 04.11.2015r. do spółki wpłynęło pismo akcjonariusza spółki DAMF Invest S.A. w Płocku zawierające informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 k.s.h. na dzień 01.12.2015r. na godzinę 13:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa
ZWZA 29.06.2015 r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29.06.2015 r. na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c.

Pobierz pliki:

Protokół z WZA Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa
NWZA 02.12.2014 r.

Pobierz pliki:

Protokół z NWZA Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa
NWZA 29.10.2014 r.

Pobierz pliki:

Protoków z NWZA Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa
NWZA 30.07.2014 r.

Pobierz pliki:

Podjęte uchwały Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa
ZWZA 09.06.2014r.

Pobierz pliki:

Projekty uchwał
NWZA 23.04.2014r.

Pobierz pliki:

Projekty uchwał Powzięte uchwały
NWZA 14.01.2014r.

Pobierz pliki:

Projekty uchwał

Relacje inwestorskie

Zawartość serwisu