Walne Zgromadzenie

NWZA / ZWZA

Nadchodzące Walne Zgromadzenia


Brak zaplanowanych Walnych Zgromadzeń

Archiwalne Walne Zgromadzenia

30.05.2018 r. (godz. 14:30) - ZWZA

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.05.2018 r.:
Raport bieżący nr 24/2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.05.2018 r.:
Raport bieżący nr 31/2018

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się po przerwie w dniu 29.06.2018 r.:
Raport bieżący nr 39/2018

Załączniki:

03.01.2018 r. (godz. 14:00) - NWZA
Raport bieżący nr 71/2017

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 03.01.2018 r. na godzinę 14:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie i projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Statut Investment Friends S.A. Statut Spółki Europejskiej Opinia RN Uchwały podjęte
12.07.2017 r. (godz. 12:00) - NWZA
Raport bieżący nr 39/2017

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 12.07.2017 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Uchwały podjęte na NWZA w dniu 12.07.2017r.
27.04.2017 r. (godz. 14:00) - ZWZA

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 27.04.2017 r. na godzinę 14.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Opinia R.N. w sprawie projektów uchwał Sprawozdanie R.N. z jej działalności w roku 2016 Sprawozdanie R.N. z oceny Spr. Finansowego i Spr. Zarządu Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Investment Friends S.A. w dniu 27.04.2017 roku. Raport bieżący nr 26/2017

Pobierz pliki:

Uchwały podjęte
29.04.2016 (godz. 12:15) - ZWZA

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29.04.2016 r. na godzinę 12:15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c.

Pobierz pliki:

Protokół Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Opinia R.N. w sprawie projektów uchwał Sprawozdanie R.N. z jej działalności w roku 2015 Sprawozdanie R.N. z oceny Spr. Finansowego i Spr. Zarządu Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów
01.12.2015, kontynuowane w dniu 21.12.2015 - NWZA

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 21.12.2015 roku.

Protokół NWZA 21.12.2015 r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 grudnia 2015 roku podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 21 grudnia 2015 roku do godziny 13:00.

Treść uchwał podjętych w dniu 01.12.2015 r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia, że w dniu 04.11.2015r. do spółki wpłynęło pismo akcjonariusza spółki DAMF Invest S.A. w Płocku zawierające informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 k.s.h. na dzień 01.12.2015r. na godzinę 13:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa
29.06.2015 r. - ZWZA

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29.06.2015 r. na godzinę 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c.

Pobierz pliki:

Protokół z WZA Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa
02.12.2014 r. - NWZA

Pobierz pliki:

Protokół z NWZA Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa
29.10.2014 r. - NWZA

Pobierz pliki:

Protoków z NWZA Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa
30.07.2014 r. - NWZA

Pobierz pliki:

Podjęte uchwały Ogłoszenie Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa
09.06.2014r. - ZWZA

Pobierz pliki:

Projekty uchwał
23.04.2014r. - NWZA

Pobierz pliki:

Projekty uchwał Powzięte uchwały
14.01.2014r. - NWZA

Pobierz pliki:

Projekty uchwał

Relacje inwestorskie

Zawartość serwisu