Raporty finansowe

Dane finansowe

Raport kwartalny Q 3/2020
Raport kwartalny Q 3/2020
Raport półroczny P 2020
Raport półroczny P 2020
Raport kwartalny Q 1/2020
Raport kwartalny Q 1/2020
Raport roczny R (za okres od 01.01.2019 do 30.06.2020)
Raport roczny R (za okres od 01.01.2019 do 30.06.2020)
Raport kwartalny SA-Q 5/2019
Raport kwartalny SA-Q 5/2019
Raport kwartalny SA-Q 3/2019
Raport kwartalny SA-Q 3/2019
Raport półroczny SA-P 2019
Raport półroczny SA-P 2019
Raport roczny R 2018
Raport roczny R 2018
Raport kwartalny Q /2018 (za okres od 01.01.2018 r. do  30.11.2018 r.)
Raport kwartalny Q /2018 (za okres od 01.01.2018 r. do  30.11.2018 r.)
Raport kwartalny Q 3/2018
Raport kwartalny Q 3/2018
Raport półroczny P 2018
Raport półroczny P 2018
Raport kwartalny SA-Q 1/2018
Raport kwartalny SA-Q 1/2018
Raport roczny SA-R 2017
Raport roczny SA-R 2017
Raport kwartalny SA-Q 3/2017
Raport kwartalny SA-Q 3/2017
Raport półroczny SA-P 2017
Raport półroczny SA-P 2017
Raport kwartalny SA-Q 1/2017
Raport kwartalny SA-Q 1/2017
Raport roczny SA-R 2016
Raport roczny SA-R 2016
Raport kwartalny Q 3/2016
Raport kwartalny Q 3/2016
Raport półroczny SA-P 2016
Raport półroczny SA-P 2016
Raport kwartalny SA-Q 1/2016
Raport kwartalny SA-Q 1/2016
Raport roczny SA-R 2015
Raport roczny SA-R 2015
Raport kwartalny SA-Q 3/2015

Załączniki:

ESPI IFSA_III_Q_2015_ROKU.pdf
Raport półroczny SA-P 2015

Załączniki:

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA S.F. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI S.F. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO ... SPRAWOZDANIE ZARZĄDU INFORMACJA DODATKOWA
Raport kwartalny SA-Q 1/2015

Załączniki:

Raport kwartalny SA-Q 1/2015
Raport roczny SA-R za 2014

Załączniki:

Opinia o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym Raport z badania rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie zarządu Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe Dodatkowe noty objaśniające
Raport półroczny SA-P za 2014

Załączniki:

Raport biegłego rewidenta Oświadczenie w sprawie sprawozdania finansowego Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie Zarządu
Dane finansowe za rok obrotowy 2013

Załączniki:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacje uzupełniające Oświadczenie (audytor) Oświadczenie (sprawozdanie finansowe) List Prezesa Zarządu Załącznik do sprawozdania zarządu Sprawozdanie zarządu Informacja dodatkowa Dane finansowe Opinia audytora
Dane finansowe za rok obrotowy 2012

Załączniki:

Opinia audytora Raport audytora Oswiadczenie zarzadu sf Oswiadczenie zarzadu podmiot List Sprawozdanie zarzadu Zalacznik do Sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spolki Wprowadzenie do sf Nota objasniajaca do rachunku przeplywow Dodatkowe noty objasniajace
Dane finansowe za rok obrotowy 2011

Załączniki:

Bilans Dodatkowe noty objasniajace Zestawienie zmian w kapitale wlasnym Rachunek zyskow i start Rachunek przeplywow pienieznych Opinia i raport audytora
Dane finansowe za rok obrotowy 2010

Załączniki:

Opinia audytora Raport audytora Wprowadzenie do sf Bilans Rachunek zyskow i strat Zestawienie zmian w kapitalach Przeplywy pieniezne Noty objasniajace do sprawozdania finansowego
Dane finansowe za rok obrotowy 2009

Załączniki:

Opinia i raport bieglego Dane finansowe Wprowadzenie do sf Nota objasniajaca do rpp Dodatkowe noty objaśniające
Dane finansowe za rok obrotowy 2008

Załączniki:

Opinia bieglego rewidenta za 2008 Dane finansowe rr 2008 Wprowadzenie do sf za 2008rok Nota do rachunku przeplywow Dodatkowe noty objasniajace
Dane finansowe za rok obrotowy 2007

Załączniki:

Bilans sporządzony na dzień 31-12-2007r Dodatkowe noty objaśniające - 2007 Noty do rachunku przepływów - 2007 Noty objasniajace - 2007 Opinia niezależnego biegłego rewidenta za 2007 rok Rachunek przepływów pieniężnych - 2007 Rachunek zysków i strat - 2007 Raport uzupełniający opinie biegłego rewidenta za 2007

Relacje inwestorskie

Zawartość serwisu