Kontakt

Informacje kontaktowe

Siedziba spółki:

Investment Friends S.A.
Adres: ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock
Telefon: +48 24 366 06 26
Email: info@ifsa.pl

Regon: 730353650
NIP: 8291635137
KRS: 0000143579
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 14 400 000,00 zł w całości wpłacony