Kontakt

Informacje kontaktowe

Siedziba spółki:

Investment Friends SE
Adres: ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock
Telefon: +48 24 366 06 26
Email: info@ifsa.pl

Regon: 730353650
NIP: 8291635137
KRS: 0000720290
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO