Dobre praktyki

Dokumenty korporacyjne

Dobre praktyki

Deklaracja przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Spółka Investment Friends SE deklaruje przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółek notowanych na GPW"

  • Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
Pobierz plik

  • Informacja o treści obowiązującej w Spółce regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Pobierz plik

Regulacje

Dokumenty Korporacyjne