Akcjonariat

Patro Invest OÜ

Pozostali

Liczba akcji: 3 097 232
Procent akcji [%]:
Liczba głosów: 3 097 232
Procent głosów [%]:
Liczba akcji: 5 902 768
Procent akcji [%]:
Liczba głosów: 5 902 768
Procent głosów [%]:

Data aktualizacji akcjonariatu:

2018-04-27

Liczba wyemitowanych akcji

Liczba akcji: 9 000 000

Relacje inwestorskie

Zawartość serwisu