Akcjonariat

Patro Invest OÜ

Pozostali

Liczba akcji: 3 135 398
Procent akcji [%]:
Liczba głosów: 3 135 398
Procent głosów [%]:
Liczba akcji: 5 864 602
Procent akcji [%]:
Liczba głosów: 5 864 602
Procent głosów [%]:

Data aktualizacji akcjonariatu:

19-11-2018

Liczba wyemitowanych akcji

Liczba akcji: 9 000 000

Relacje inwestorskie

Zawartość serwisu