Akcjonariat

Patro Invest OÜ

Pozostali

Liczba akcji: 6 077 015
Procent akcji [%]:
Liczba głosów: 6 077 015
Procent głosów [%]:
Liczba akcji: 2 922 985
Procent akcji [%]:
Liczba głosów: 2 922 985
Procent głosów [%]:

Data aktualizacji akcjonariatu:

14.09.2021

Liczba wyemitowanych akcji

Liczba akcji: 9 000 000

Relacje inwestorskie

Zawartość serwisu