Akcjonariat

DAMF Invest S.A.
przez Patro Invest sp. z o.o.

Pozostali

Liczba akcji: 6 154 500
Procent akcji [%]:
Liczba głosów: 6 154 500
Procent głosów [%]:
Liczba akcji: 11 845 500
Procent akcji [%]:
Liczba głosów: 11 845 500
Procent głosów [%]:

Data ostatniej zmiany akcjonariatu:

21-02-2017

Liczba akcji Investment Friends SE

Liczba akcji: 18 000 000

Relacje inwestorskie

Zawartość serwisu