Akcjonariat

Patro Invest OÜ

Pozostali

Liczba akcji: 4 777 950
Procent akcji [%]:
Liczba głosów: 4 777 950
Procent głosów [%]:
Liczba akcji: 4 222 050
Procent akcji [%]:
Liczba głosów: 4 222 050
Procent głosów [%]:

Data aktualizacji akcjonariatu:

09.10.2020

Liczba wyemitowanych akcji

Liczba akcji: 9 000 000

Relacje inwestorskie

Zawartość serwisu