Akcjonariat

Patro Invest Sp. z o.o.

Pozostali

Liczba akcji: 3 077 250
Procent akcji [%]:
Liczba głosów: 3 077 250
Procent głosów [%]:
Liczba akcji: 5 922 750
Procent akcji [%]:
Liczba głosów: 5 922 750
Procent głosów [%]:

Liczba akcji Investment Friends S.A.

Ogólna liczba akcji 9 000 000 szt.
Seria A 5 384 750 – 1,60
Seria B 3 615 25 – 1,60

Relacje inwestorskie

Zawartość serwisu