Akcjonariat

Patro Invest OÜ

Damar Patro UÜ

Pozostali

Liczba akcji: 4.777.950
Procent akcji [%]:
Liczba głosów: 4.777.950
Procent głosów [%]:
Liczba akcji: 1.499.600
Procent akcji [%]:
Liczba głosów: 1.499.600
Procent głosów [%]:
Liczba akcji: 2.722.450
Procent akcji [%]:
Liczba głosów: 2.722.450
Procent głosów [%]:

Data aktualizacji akcjonariatu:

07.06.2021

Liczba wyemitowanych akcji

Liczba akcji: 9 000 000

Relacje inwestorskie

Zawartość serwisu